Rozwój Ludzi i Organizacji

 

„Wierzymy w to, co robimy. Robimy to, w co wierzymy.”
Nasze usługi

Diagnoza

Możesz zmienić tylko to
co zbadasz

Doradztwo

Aby doradzać
trzeba umieć słuchać

Szkolenia

Z doświadczeniem
w praktykę

Coaching

Towarzyszenie w drodze
do celu

Biznes


Naszą misją jest wspieranie rozwoju biznesu poprzez rozwój ludzi. Dbamy o wysoką jakość naszych usług precyzyjnie określając wspólnie z klientem cele poszczególnych działań i ich efekty. Oferta dla firm obejmuje diagnozę, doradztwo, programy rozwojowo-szkoleniowe. Naszym celem jest wsparcie biznesu w procesie rozwoju i zwiększania efektywności.

Diagnoza

Naszym klientom proponujemy analizę organizacji i jej otoczenia biznesowego niezbędną do wypracowania najlepszych rozwiązań i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.
więcej

Doradztwo

Nasze działania charakteryzuje umiejętność wsłuchania się w biznes, dla którego wspólnie z klientem poszukujemy najskuteczniejszych dróg rozwoju. Nie oferujemy gotowych rozwiązań, tylko tworzymy je dla klientów.
więcej

Szkolenia

Mając na uwadze cel biznesowy klienta opracowujemy dedykowane dla niego szkolenia. w celu podniesienia efektywności procesu uczenia się łączymy tradycyjną formułę szkoleniową z nowatorskimi metodami warsztatowymi. Pracujemy również w oparciu o krótkie formy szkoleniowe (3-4 godzinne) - case study, analizę i wnioski do wdrożenia
więcej

Coaching

Naszym klientom oferujemy udział w sesjach indywidualnych lub grupowych, podczas których coach wspiera klienta w osiągnięciu określonego celu. W naszej pracy stawiamy na relację pomiędzy coachem i klientem, która tworzy energię i motywację do zmian, dzięki temu klient rozwija w sobie nowe umiejętności i  osiąga satysfakcję zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
więcej

Służba zdrowia

Naszą misją jest przyczynianie się do tego, aby pomaganie innym było przeżywane przez lekarzy, pielęgniarki i położne oraz i inne osoby mające bezpośredni kontakt z pacjentem jako jedno z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych działań. Oferta dla Służby zdrowia obejmuje w swoim zakresie działania rozwojowo-szkoleniowe dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, administracji oraz osób zarządzających placówkami medycznymi. Naszym celem jest wsparcie personelu medycznego w procesie rozwoju umiejętności, które decydują o jakości relacji z pacjentem i  satysfakcji z wykonywanego zawodu.


Lekarze

Mając świadomość ogromnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki pracy lekarza, oraz stawianych wymagań intelektualnych, psychicznych i fizycznych proponujemy lekarzom wszystkich specjalności udział w aktywnościach rozwojowych nastwionych na wzrost satysfakcji z pracy oraz podniesienie tych umiejętności, które wpływają na jakość i skuteczność leczenia.
więcej

Pielęgniarki i Położne

Jak zachować w sobie naturalną potrzebę niesienia pomocy kiedy czujemy, że ciężar odpowiedzialności wynikający ze stawianych wymagań zaczyna nas przerastać? Nasza oferta obejmuje zarówno wsparcie, jak i działania rozwojowe, które pozwolą odnaleźć równowagę niezbędną do satysfakcjonującego funkcjonowania w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
więcej

Administracja

Satysfakcja pacjentów z  świadczonych usług w dużej mierze zależy od jakości kontaktu z każdym pracownikiem placówki medycznej bez względu na pełnioną przez niego funkcję. Nasza oferta obejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych w uwzględnieniem specyfiki ich działania
więcej

Kadra zarządzająca

Efektywność zespołów oraz placówek medycznych zależy od jakości kadry zarządzającej. w naszej ofercie koncentrujemy sią na programach rozwoju umiejętności przywódczych które decydują o skuteczności przełożonych.
więcej


Anna Brzezińska: psycholog, trener, coach, absolwentka studiów doktoranckich Państwowej Akademii Nauk i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez Erickson College International. Ukończyła cykl grupowych treningów balintowskich organizowanych przez Instytut Psychosomatyczny. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla klientów biznesowych, instytucjonalnych oraz indywidualnych. Specjalizuje się m.in. w coachingu, treningach z komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, różnic międzykulturowych oraz radzenia sobie ze stresem. Pracuje w oparciu o międzynarodowe modele oceny potencjału ludzkiego, tj. Insights, Extended Disc oraz MBTI. w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym stara się odkrywać i podążać za tym, co służy człowiekowi.

Mniej formalnie: więcej ...Jestem wdzięczna Bogu za to, że mogę w życiu robić to, co jest moją pasją. Najbardziej interesują mnie ludzie. Ciekawi mnie dlaczego są jacy są i kim mogliby się stać „w najlepszej wersji siebie”. Głęboko przemawia do mnie cytat Alberta Einsteina: „Geniuszem jest każdy. Jeśli jednak oceniasz rybę przez pryzmat jej umiejętności wspinania się na drzewo, przeżyje całe swoje życie, wierząc, że jest głupia”. Chętnie inspiruję klientów i towarzyszę im w rozwijaniu umiejętności psychologicznych, które wpływają na ich satysfakcję i skuteczność zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Ostatnio moją misją jest pomoc personelowi służby zdrowia w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych niezbędnych w radzeniu sobie w  trudnych, stresujących sytuacjach w pracy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Będąc pacjentką czy rodziną pacjenta wielokrotnie miałam możliwość obserwacji jak dużo jest do zrobienia w tym obszarze. Uważam, że lekarze i pielęgniarki wykonują ogromnie trudną pracę, a poprzez nieustanny kontakt z ludźmi chorymi i cierpiącymi narażeni są na długotrwały stres. Odpowiednie przygotowanie psychologiczne może przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu oraz pomoże uzyskać większą satysfakcję nie tylko z życia zawodowego, lecz także i osobistego.

Anna Brzozowska: ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, psycholog, trener biznesu (CIPD). Asesor w procesach Development Center i Assessment Center. Executive Coach (Academy of Executive Coaching Accreditation). Posiada 16-letnie doświadczenie w obszarze HR, w szczególności w szkoleniach i rozwoju organizacji. Od 2003 roku zarządzała zespołami w międzynarodowych korporacjach, odpowiedzialna za procesy i programy HR z zakresu: rozwoju pracowników, talent management, performance management, rekrutacji, sukcesji, oceny pracowniczej i adaptacji. Współpracowała z zarządami organizacji w zakresie wsparcia zarządzania kapitałem ludzkim oraz projektów strategicznych. Realizowała badania kultury organizacyjnej, zaangażowania i satysfakcji pracowników. Uczestniczyła i odpowiadała za obszar ludzki w procesach zmiany w wyniku przejęć i fuzji oraz nowych wyzwań biznesowych.

Mniej formalnie: więcej ...Jeśli nasza nauka w największym stopniu odbywa się pod wpływem doświadczenia, to mój rozwój zawdzięczam możliwości pracy z różnymi ludźmi, w różnych firmach. Każda zmiana pracy, a było ich aż 10 powodowała wyjście ze strefy komfortu i potrzebę uczenia się kolejnej organizacji na nowo. Jeśli nasze wartości i postawy kształtuje w istotnym stopniu dom rodzinny, to chęć rozwoju i otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń wyniosłam z domu. Rozwój ludzi i rozwój firm stał się też moim celem profesjonalnym. Jak pisał w "Katharsis" prof. A. Szczeklik " w każdym zawodzie istnieją sytuacje esencjalne, które odsłaniają jego istotę. w medycynie jest to spotkanie dwóch ludzi. Chorego z lekarzem." w biznesie będzie to spotkanie inwestora z przedsiębiorcą, klienta z przedstawicielem firmy, pracownika z przełożonym, współpracowników. O takich esencjalnych sytuacjach jest właśnie nasza oferta.

Zaufali nam

Narodowy Bank Polski Orange Polska S.A. Polpharma Ministerstwo Sprawiedliwości Radomski Szpital Specjalistyczny Bank BPH Play Napentens SA Lasy Państwowe Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Bydgoszcz Bank BPS Netia Sanofi-Aventis Mazowiecka Spółka Gazownicza Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Radom mBank Abramczyk Sp. z o.o. Janssesn Polska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Włocławek Bank Pekao SA ABFoods PwC Ośrodki Pomocy Społecznej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Toruń Bank BGK Business Lease Komatsu Urząd Miasta Sieradz Uniwersytety Trzeciego Wieku PZU
Ecco Taxi Wojskowe TBS "Kwatera"
Sp. z o.o.
Urząd Pracy Bydgoszcz Urząd Pracy Warszawa Commercial Union Zaremba Intenational
Academy

 

Zapraszamy do kontaktu

Na Państwa życzenie prześlemy zindywidualizowaną ofertę. Zachęcamy do kontaktu bezpośredniego, rozmowy telefonicznej lub spotkania podczas których będziemy mogli porozmawiać o Państwa potrzebach i oczekiwaniach jak również zaprezentować nasze rozwiązania.
Anna Brzezińska
tel. 692-547-051
e-mail: anna.brzezinska@trustus.eu

Anna Brzozowska
tel. 608-093-660
e-mail: anna.brzozowska@trustus.eu

TRUST
ul. Plac Dąbrowskiego 12 lok. 132
00-055 Warszawa